• imgSlide
  • imgSlide
  • imgSlide
  • imgSlide
  • imgSlide
  • imgSlide

Các nghiên cứu đã khẳng định rằng trẻ học tập hiệu quả nhất khi được tương tác chứ không chỉ học tập thụ động. Vì thế, trong quá trình giáo dục chúng tôi sẽ sử dụng các phương pháp xen kẽ giữa việc giáo viên hướng dẫn và trẻ tự trải nghiệm thông qua việc:

 

X

Fangape

Facebook chat

Đăng ký