• imgSlide
  • imgSlide
  • imgSlide
  • imgSlide
  • imgSlide
  • imgSlide
Hành Trang Tới Trường
Lần đầu đến trường có thể là một thử thách vô cùng lớn với bé. Bé phải xa mẹ trong một thời gian dài, phải làm quen với người lạ và môi trường lạ, những điều này thường làm...
Những câu hỏi nên hỏi sau ngày đầu tới trường

Ngày đầu tiên tới trường với biết bao bỡ ngỡ, trẻ sẽ không tránh khỏi những thay đổi về mặt tâm sinh lý

X

Fangape

Facebook chat

Đăng ký