• imgSlide
  • imgSlide
  • imgSlide
  • imgSlide
  • imgSlide
  • imgSlide
ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN
Trường Mầm non Lômônôxốp luôn đặt chất lượng giáo dục lên mục tiêu quan trọng hàng đầu. Chính vì vậy, Ban giám hiệu nhà trường hết sức đề cao và đặc biệt quan tâm đến đội ngũ...
Đội ngũ giáo viên
 Với mục tiêu xây dựng sự khác biệt tại khu vực bên cạnh chương trình giáo dục với những đặc trưng riêng, đội ngũ giáo viên chính là nguồn lực xương sống để tạo nên sự khác biệt...
X

Fangape

Facebook chat

Đăng ký